پارس بتون سلمانشهر-شهيد عبدي شيرگاه

جمعه, 14 خرداد 1389 06:49 Ali
چاپ

 

 

ليگ 3 استان مازندران - 1388/03/30 - شيرگاه

نتيجه : پارس بتون سلمانشهر 6 - 2 شهيد عبدي شيرگاه

زننده گلهاي پارس بتون : امير نعيمي 5 گل - حسين خجسته

آخرين ويرايش : جمعه, 14 خرداد 1389 07:27