فروش چند قطعه زمین در متل قو

شنبه, 26 فروردين 1391 09:02 Ali
چاپ

قطعه زمین  متل قو

 

فروش چند قطعه زمین بمساحتهای مختلف در متل قو,با سند سربی.

 

 به متراژهای 250 متر  300 و 400 متریفاصله تا دریا 200  متر  ,

 

  قیمت 150 هزار تومان . تلفن تماس :9113924353  و 1924753290

 

قطعه زمین  متل قو

آخرين ويرايش : شنبه, 26 فروردين 1391 09:06