زمین -عباس آباد - اسبچین -شهرک الهیه

يكشنبه, 20 فروردين 1391 14:13 Ali
چاپ

زمین -عباس آباد - شهرک الهیه اسبچین

 زمین تجاری مسکونی ابتدای ورودی شهرک الهیه

 مساحت 980 متر - سند شش دانگ - واقع در زمین -عباس آباد - شهرک الهیه اسبچین

بر تجاری30 متر -دارای کلیه امکانات اب - برق - گاز قیمت  متری 300 هزار تومان

تلفن تماس 1924753270 و 9113924353

زمین -عباس آباد - شهرک الهیه اسبچین