زمین مسکونی

چهارشنبه, 02 آذر 1390 14:54 Ali
چاپ

زمین مسکونی 1800 متر با سند شش دانگ چشم انداز بسیار زیبا کنار رودخانه منطقه گلدشت

با کلیه امکانات اب و برق گاز تلفن   متری 80هزارتومان

09113924353