فروش زمين يا معاوضه با ويلا

سه شنبه, 13 مهر 1389 08:41 saffari
چاپ

يك قطعه زمين به مساحت 8000 مترمربع واقع در نشتارود - آلكله بعد از خط گاز 

 در مكاني زيبا فروشي متري 30 هزار تومان و يا معاوضه با ويلا

تماس:

01924753290

09113924353

رهنما

 

آخرين ويرايش : شنبه, 17 مهر 1389 22:57