شوراي نگهبان پرونده انتخابات 16 حوزه‌ انتخابيه ديگر را بررسي و نظر خود را به وزارت كشور اعلام كرد.

جمعه, 18 فروردين 1391 15:24 Ali
چاپ

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، اين شورا طي نامه اي به وزارت كشور اعلام كرد : نظر به برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در مورخ 12/12/1390 و با عنايت به ماده 73 قانون انتخابات، پرونده هاي حوزه هاي ‌ انتخابيه ذيل در جلسه شوراي نگهبان مطرح و صحت انتخابات اين حوزه ها مورد تاييد قرار گرفت:

1- نطنز، بخش قمصر
2- ايلام، ايوان، شيروان و چرداول، مهران، ملكشاهي
3- كردكوي، تركمن، بندرگز، گميشان
4- ساري، مياندرود
5- تويسركان
6- دامغان
7- كهگيلويه، بهمئي، چرام
8- زرند و كوهبنان
9- ماهنشان، ايجرود، دهستانهاي بوغداكندي و قلتوق
10- نهاوند
11- پاوه و جوانرود و ثلاث باباجاني
12- اصفهان
13- رزن

در ضمن پرونده حوزه هاي انتخابيه زير در جلسه شوراي نگهبان مطرح و نتيجه بدين شرح اعلام مي‌گردد:

1- انتخابات در دو حوزه انتخابيه تنكابن، رامسر، عباس آباد – دماوند و فيروز كوه ابطال گرديد.
2- در حوزه انتخابيه سميرم، انتخابات در خصوص نفر اول ابطال و نفرات دوم و سوم به مرحله دوم راه يافتند.
3- در حوزه انتخابيه زابل، زهك و هيرمند انتخابات در خصوص نفر دوم ابطال و نفرات سوم و چهارم به مرحله دوم راه يافتند.

 

 

آخرين ويرايش : جمعه, 18 فروردين 1391 15:38