salmanshahr.com

  • افزايش سايز فونت
  • پيشفرض سايز فونت
  • كاهش سايز فونت
صفحه نخست اخبار تاریخــی
تاریخی

نبرد کوروش کبیر با ماساژتها و کشته شدن کوروش کبیر

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

 

نبرد کوروش کبیر با ماساژتها و کشته شدن کوروش کبیر

  

پس از تسلط کوروش بر فنيقيه و بابل ، او خواست ماساژت ها را هم مطيع شاهنشاهي ايران كند. ماساژت ها چنانكه هرودوت مي نويسد: مردمي بودند كه از لحاظ خشونت و تندخويي معروف بودند. با اين حال هرودوت از آنها به عنوان ملتي شجاع و بزرگ ياد مي كند. آنها در اطراف رود سيحون ( ماورالنهر ) زندگي مي كردند. بعضي ها اين مردم را سكايي مي دانند.

    انگيزه لشكركشي كوروش به شمال شرقي ايران متعدد است. براي نمونه مي گويند كه كوروش ابتدا به ملكه ماساژت ها كه بيوه پادشاه آنها بود ، پيشنهاد اتحاد داد و حتي از او خوستگاري كرد ، اما ملكه ماساژت ها از آن بيم داشت كه كشورش در دست شاهي كه تمام منطقه را تسخير كرده بود ، گرفتار شود. در نتيجه پيشنهاد كوروش را رد كرد. اما كوروش با راهنمايي بزرگان و درباريان خود و با ترفندهاي ويژه اي به كشور آنها حمله مي كند و سربازان هخامنشي موفق مي شوند پسر ملكه ماساژت ها اسير كنند. ملكه از ترفندهاي كوروش بسيار ناراحت مي شود و با باقي مانده سپاهيان خود به ايرانيان حمله مي كند. در اين نبرد كوروش پس از 28 سال پادشاهي كشته مي شود و سپاه ايران شكست مي خورد. اين رويداد در سال 530 (پ. م ) واقع شد. البته كوروش توانست به اعماق قلمروي سكاها نفوذ كند و ازآمودريا هم بگذرد ولي بخت با او يار نبود. برابر نوشته هاي هرودت كوروش قبل از جنگ با ماساژت ها در خواب ديده بود كه داريوش پسر بزرگتر هيستاسپ (ويشتاسب) ، بر روي دو شانه اش پرهايي دارد كه با يكي آسيا را پوشانده و با ديگري بر اروپا سايه افكنده است. داريوش در آن زمان نتها بيست سال داشت و در پارس بود ، كوروش از ديدن اين خواب بسيار هراسان شد و انديشيد كه شاهزاده جوان در فكر فرو ريختن شهرياري او است. بنابراين دستور داد كه داريوش را از پارس به نزد او بياورند. آنگاه كوروش به نگراني مهم تر خود كه جنگ با ماساژت ها بود برگشت ، اما متاسفانه در نبردي كه روي داد كشته شد.

     پس از كشته شدن كوروش در جنگ پيكر او را احترام به پارس منتقل كردند و با آيين ويژه نظامي و درباري در محل پاسارگاد كنوني به خاك سپردند. رهبر و گرداننده اصلي آئين خاكسپاري كوروش ، داريوش بود كه سخنراني مفصلي در مورد جنگ ها و خصوصيات اخلاقي خوب كوروش و كارهاي نيك او ايراد كرد.

      به هرحال سرانجام هر كس مرگ است و شكست كوروش در واپسين جنگ اگر چه بسيار سخت بود ولي اهميت چنداني نداشت چون شاهنشاهي هخامنشي همچنان به حيات خود ادامه مي داد.

آخرين ويرايش : جمعه, 19 آذر 1389 12:12
 

جنگ سارد نبرد کوروش کبیر با کرزوس

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

 

جنگ سارد نبرد کوروش کبیر با کرزوس

کوروش که در سال 546  ق . م  تنها لقب پادشاه پارس را بر خود داشت ، در سال 549  ق . م  با نام شاه انشان در الواح ظاهر شد و پس از پيروزي بر ماد در سال 550  ق . م  لقب شاه پارس را برگزيد . لقب جديد کوروش ، در آغاز کارش ، براي او از جانب نبونيد پادشاه بابل تهديدي ايجاد نمي کرد ولي کرزوس ، پادشاه ليدي که پس از آليات به قدرت رسيده بود ، به سرعت بر فتوحاتش در شرق مي افزود و صلحي را که در زمان آليات ميان ليديه و ماد منعقد شده بود ، زير پا گذاشته بود . سقوط ماد به عنوان متحد پيشين ليدي ، بهانه ي خوبي براي حمله ي کرزوس به ايران بود . اما گسترش قدرت و نفوذ پارسيان ، بيش از هر چيز ليديه را براي دفع خطر احتمالي ايران ، به جنگ با کوروش برمي انگيخت . به اين ترتيب کرزوس مشغول گردآوري سپاه براي حمله به کوروش شد . وي کارگزاري را با مبالغ هنگفتي روانه ي آسياي صغير کرد تا سربازان يوناني آن مناطق را به خدمت بگيرد ، اما او نزد کوروش گريخت و وي را از خطري که تهديدش مي کرد آگاه ساخت . به اين ترتيب کوروش از يکسو و کرزوس از سوي ديگر با سپاهيان خود براي جنگ آماده شدند .

يونانيان قصه پرداز ، درباره ي اين جنگ افسانه هاي زيادي خلق کرده اند . مطابق گزارش مورخان يوناني ، کرزوس پيش از جنگ با کوروش از پيشگوي معبد دِلفي در يونان ، راهنمايي خواست * ـ * ـ بر پايه ي همين داستانها او نمايندگان خود را نزد يکصد کاهن در معابد مختلف فرستاد تا آنها را بيازمايد و سپس پيشگوي معبد دلفي را که در آزمون شاه موفق شده بود ، برگزيد ـ * ـ . پيشگو در پاسخ به فرستاده ي کرزوس گفت که اگر پادشاه وارد جنگ شود ، سرزميني را نابود خواهد کرد . کرزوس اين گفته را به فال نيک گرفت و به معناي غلبه بر سرزمين پارس پنداشت . وي بار ديگر از پيشگوي معبد دلفي استخاره خواست و او گفت که هر گاه قاطري بر مادها حاکم شود ، روزگار سختي بر اهالي ليديه پيش خواهد آمد . اين بار هم کرزوس پيشگويي کاهن معبد دلفي را به نفع خود تفسير کرد و با خود تصور کرد که هرگز قاطري نمي تواند بر مردم ماد غلبه کند ، در نتيجه ، حاصل نبرد با کوروش را به فال نيک گرفت .

کوروش با گذشتن از دجله ، سپاه خود را به سوي شمال بين النهرين پيش برد . براي فاتح جوان ، جنگ در چنين ميدان بزرگي آن هم با ملتي نوپا ، کار دشواري بود . پيش از آنکه برخوردي بين دو سپاه رخ دهد کوروش به پادشاه ليديه پيشنهاد صلح داد و قول داد اگر کرزوس از وي اطاعت کند ، او هم پادشاهي وي را بر ليديه تأييد کند . کرزوس اين پيشنهاد را رد کرد و در نخستين جنگ بر سپاه کوروش پيروز شد . پس از اين پيروزي بين دو طرف پيمان ترک مخاصمه به مدت سه ماه بسته شد . نبرد ديگري در پِتريه ، ميان دو پادشاه رخ داد که بدون حاصل بود و در پي آن ، کرزوس به سرعت به سمت سارد عقب نشيني کرد و بيشتر سپاهش را هم مرخص کرد ، به اين اميد که با فرا رسيدن فصل سرما و زمستان ، کوروش از ادامه ي نبرد منصرف شود و به ايران بازگردد . بر خلاف پيش بيني کرزوس ، کوروش به سرعت بسوي سارد حرکت کرد . کرزوس هم با عجله سپاهي فراهم کرد و به مقابله با کوروش پرداخت ، اما اسبان ساردي از بوي شتران پارسي رَم کردند و سواران خود را سرنگون نمودند ، زيرا آنهان براي نخستين بار با سواره نظامي از شتران روبرو مي شدند . به اين ترتيت کرزوس در اين نبرد شکست خورد و به داخل شهر عقب نشيني کرد . کوروش هم خود را به سارد رساند و پشت حصارهاي بلند و محکم شهر ، مستقر شد . اهالي سارد با اطمينان به استحکام موانع شهر و نيز با توجه به آذوقه ي موجود در انبارها ، به انتظار آمدن زمستان و بازگشت پارسيان نشسته بودند .

فتح سارد از زبان مورخان يوناني ، با داستان سرايي همراه است ؛ از آنجايي که ديوارهاي شهر سارد بلند و دست نيافتني بود ، کوروش براي نخستين کسي که بتواند به داخل شهر راه يابد جايزه تعيين کرد . محاصره طولاني شد و کسي نتوانست از ديوارها عبور کند ، در حالي که لشکريان پارسي پس از 14 روز محاصره ي بي نتيجه ، خسته و نااميد شده بودند ، اتفاق ساده اي همه چيز را دگرگون کرد . روزي کلاه يکي از نگهبانان قلعه از سرش به بيرون قلعه افتاد . سرباز براي برداشتن کلاه خود ، از مسيري که سربازان پارسي آن را نديده بودند و تقريباً مخفي بود ، پايين آمد و کلاهش را برداشت و به سادگي به بالاي ديوار بازگشت . چند سرباز پارسي که پنهاني شاهد اين قضايا بودند از همان راه وارد قلعه شدند و دروازه ها را به روي سپاه کوروش باز کردند . به اين ترتيب پارسيان وارد سارد شدند و به راحتي بر کرزوس غلبه کردند . نمي توان با قطعيت اين داستان را تأييد يا رد کرد ، ولي در اينکه شهر سارد توسط کوروش و سپاهش فتح شد ، ترديدي نيست . درباره ي سرنوشت کرزوس هم داستانهايي نقل شده که اغلب افسانه است . طبق گزارش يونانيان ، پس از فتح سارد ، فاتح پارسي ، کرزوس را به همراه 14 نفر از درباريان بر انبوهي از هيزم قرار داد تا در آتش بسوزاند . در اين هنگام ، کرزوس فرياد زد و نام سولون ! را به زبان آورد . کوروش کنجکاو شد و از مترجمان خواست که سخنان کرزوس را برايش بازگو کنند . کرزوس شرح ديدار خود با سولون ، حکيم يوناني را نقل کرد . او در ديدار با اين حکيم ، پس از نشان دادن قدرت و شوکت خود به او ، از وي درباره ي خوشبخت ترين انساني که تا کنون ديده بود سؤال کرد و او هم ابتدا از چند يوناني گمنام که زندگي معمولي و مرگ راحتي داشتند نام برد و سپس خوشبختي انسانها را در چگونه زيستن و چگونه مردن آنها دانست * ـ * ـ داستان ديدار کرزوس با سولون ، بدون شک بي اساس است . زيرا کرزوس در سال 560 ق . م بر تخت نشست حال آنکه سفر سولون به ليديه مربوط به سالهاي 593 تا 583 ق . م است ـ * ـ . در اين هنگام شعله هاي آتش زبانه کشيده بود و با اينکه کوروش فرمان داد آتش را خاموش کنند ، ديگر دير شده بود . در اين هنگام ناگهان باران سيل آسايي از آسمان باريدن گرفت و شعله هاي آتش را خاموش کرد . به اعتقاد يونانيان ، کرزوس از آپولون ، خداي باران ، ياري خواست و هدايايي را که در گذشته به پيشگاه او فرستاده بود ياد آور شد ، او هم باراني شديد فرو فرستاد تا کرزوس را نجات دهد . پس از آن هم ، کوروش زندگي شاهانه اي براي کرزوس فراهم کرد و او را در زمره ي مشاوران خود پذيرفت . بخش آخر اين گزارش که گواهي بر برخورد نيکوي کوروش با کرزوس است ، تنها بخشي است که همه ي راويان و الواح تاريخي يکسان نقل کرده اند . قسمت نخست گزارش که شرح آتش زدن کرزوس را نقل ميکند ، بدون شک بي اساس است زيرا کوروش به گواهي منابع تاريخي ، با همه ي دشمنان و مغلوبان به نيکي رفتار مي کرده است . همچنين آتش نزد ايرانيان بسيار مقدس بوده و هرگز زنده يا مرده ي هيچ انساني را در آن نمي افکندند . اما ممکن است اين گزارش ناشي از رفتار کرزوس باشد ؛ همانگونه که پادشاه آشور پس از شکست ماد و بابل خود را در آتش سوزاند تا اسير دشمن نشود ، ممکن است کرزوس هم به تصميم خود در آتش رفته باشد تا بميرد و اسير نشود ، ولي کوروش به موقع رسيد و مطابق رفتار هميشگي اش او را از کام مرگ نجات داد .

با شکست کرزوس و فتح ليديه ، براي نخستين بار در تاريخ ، ايرانيان و يونانيان با يکديگر همسايه شدند . اين اتفاق ، سرآغاز حوادث و جنگهاي بسياري شد که تا قرنها ادامه يافت .

اقوام يوناني و ديگر مردمان جزاير آسياي صغير که تا پيش از اين خراجگزار يا متحد ليديه بودند ، پس از شکست کرزوس ، به کوروش پيشنهاد صلح دادند ، کوروش که پيش از جنگ با ليديه اين پيشنهاد را داده بود و با پاسخ منفي آنها مواجه شده بود ، اينبار پيشنهاد آنها را رد کرد . به روايت هرودوت ، در پاسخ به فرستاده آنها داستان زير را نقل کرد :

« ني زني به دريا نزديک شد و ديد که ماهيهاي زيبا در آب

شنا مي کنند ، پيش خود گفت اگر من ني بزنم اين ماهيها به

خشکي خواهند آمد . بعد نشست و هر چه ني زد ، ماهيها به

ساحل نيامدند . پس توري برداشت و به دريا افکند و ماهيان

بسياري به دام افتادند . هنگامي که ماهيها در تور بالا و پائين

مي پريدند ، ني زن به آنها گفت : حالا بيهوده مي رقصيد ،

بايد آنوقت که من ني ميزدم مي رقصيديد » .

مردمان اين مناطق ، پس از نااميدي از کوروش ، به سراغ اسپارتيان رفتند و از آنان در مقابل کوروش ياري خواستند . اسپارت هم نماينده اي به سارد فرستاد و براي کوروش پيغام گذاشت که اگر مستعمران يوناني را بيازارد ، اسپارت تحمل نخواهد کرد . کوروش پاسخ قاطعي براي آنها فرستاد و آنها را از دخالت در امور جزاير اين منطقه بر حذر داشت .

تلاشهاي کوروش در مرزهاي غربي ايران ، و نبردهايي که به فرماندهي هارپاگ در آسياي صغير رخ داد ، سبب شد که تا سال 545  ق . م تقريباً تمام اين مناطق مطيع کوروش شد

آخرين ويرايش : جمعه, 19 آذر 1389 12:06
 

جنگ بابل نبرد کوروش کبیر و نبونید پادشاه بابل

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

 

جنگ بابل نبرد کوروش کبیر و نبونید پادشاه بابل

در حالي که هارپاگ ، فرمانده ي سپاه پارسي ، آسياي صغير و جزاير يوناني نشين غرب ايران را ـ در پي فتح ليديه ـ مطيع پادشاه پارس مي کرد ، کوروش با احساس خط از ناحيه ي آسياي مرکزي ، به سوي مشرق رفت تا با مردمان آن ديار که پيش از اين از پادشاه ماد تبعيت مي کردند و با سقوط ماد ، بر وي شوريده بودند ، نبرد کند . برخوردهايي که بين سالهاي 545 تا 539 ق . م ميان کوروش و قبايل اين منطقه رخ داد ، مبهم و اندک گزارش شده است . سکوت هرودوت درباره ي برخوردهاي کوروش در اين منطقه ، بر ابهام موجود افزوده است . پادشاه پارسي ، در اين شش سال سرزمين هاي کرانه ي درياي خزر تا هند را تابع ايران کرد . در اين نبردها ، شهز بلخ ( باکتريا ) فتح شد و فرمانروايان مرو ( مرگيانا ) و سمرقند ( سغديانا ) خراجگزار ايران شدند . کوروش تا کناره ي رودخانه ي سيردريا ( ياکسارتس ) پيش رفت و استحکاماتي در آنجا بنا کرد که تا زمان اسکندر باقي ماند . وي اقوام سکاها را مطيع کرد و جنوب شرقي فلات ايران ، ناحيه ي سيستان و مکران را تصرف کرد . به اين ترتيب مرزهاي ايران در غرب به درياي مديترانه و در شرق به حدود هند رسيد و بزرگترين امپراتوري جهان باستان متولد شد .

با فتح نواحي شرقي و شمال غربي ، تنها رقيب باقي مانده ، پادشاهي کهن بابل بود . بابل پس از سقوط آشور و در سايه ي آرامشي که در منطقه ي بين النهرين حاکم شده بود ، با شکوه باستاني اش رخ مي نمود . رونق دوباره ي شهر ، استحکامي شکست ناپذير را در دل مردمان و حاکمانش تداعي ميکرد . نبونيد ، پادشاه بابل تمام وقت خود را صرف گردآوري تنديس خدايان باستاني و بازسازي معابد آنها ميکرد ، هزينه ي اين کارها با وضع ماليات هاي سنگين تأمين ميشد . بي اعتنايي نبونيد به مَردوک ، خداي بابلي ( شاه خدايان ) و ارج نهادن خدايان شهرهاي ديگر باعث رنجش مردمان بابل از او شد . او مجسمه ي خداي اور را به بال آورد و ستود . اين رنجش را ميتوان در گزارش حکاکي شده بر استوانه ي کوروش که پس از فتح بابل نگاشته شده مشاهده کرد ، در اين متن ، نبونيد ، پادشاهي بي دين معرفي شده که مردوک ، شاه خدايان را به فراموشي سپرد . نبونيد ، مقارن قدرت يابي کوروش در ايران ، زمام امور بابل را به پسرش بَاشَصَر ( بالتازار ) سپرد و خود به مدت هفت سال ، پايتخت را ترک کرد ، اما يک سال پيش از سقوط بابل ، خطر پارسيان را دريافته بود . در سالنامه ي بابلي ـ که يکي از مهمترين منابع تاريخي اين دوران است ـ به تدابيري اشاره شده که نبونيد براي محافظت از مجسمه ي خدايان در برابر هجوم پارسيان به کار بسته بود .

فتح بابل براي پارسيان کار دشواري نبود ، نارضايتي مردم از پادشاه موجب شده بود که پارسيان حاميان فراواني در شهر بيابند . مطابق گزارش سالنامه ي بابلي و استوانه ي کوروش ، پادشاه پارس با اشاره و راهنمايي مردوک ( شاه خدايان ) به بابل آمده بود تا مردم را از دست پادشاه ظالم برهاند . گزارش مورخان يوناني درباره ي رغبت بابليان به سقوط حکومت نبونيد و استقبال از فاتح پارسي ، با گزارشهاي بابلي هماهنگي دارد .

با حرکت کوروش به سمت بابل ، گُبرياس ، حاکم بابليِ ميان رود زاب و دياله ( احتمالاً سرزميني به نام گوتيوم ) با سربازاني تازه نفس ، به پادشاه هخامنشي پيوست و بر نيروي سپاه ايران افزود . به رغم آنکه بابليان و يهوديان از فتح آسان بابل به وسيله ي « نجات بخش » خبر مي دهند ، اما پيگيري حوادث ، نشان ميدهد که فتح سرزمينهاي تحت حاکميت پادشاه بابل از يک سال پيش از از سقوط بابل آغاز شده بود و فتح نهايي بابل با حرکت کوروش به ياري گبرياس رقم خورد . کوروش با سپاهيانش ابتدا در نبرو سختي به نام اُپيس ، سپاه بابل به فرماندهي بلشصر را شکست داد . نبونيد و پسرش پس از دادن تلفات بسيار ، عقب نشيني کردند . پس از نبرد اُپيس ، ابتدا شهر سيپار فتح شد و سپس در نبردي کوچک بيرون دروازه هاي بابل ، پيروزي ديگري نصيب کوروش شد . در پي اين شکست نبونيد و پسرش به داخل برج و باروي شهر فرار کردند تا در آنجا از خود دفاع کنند . کوروش هم با سپاهش در پي تعقيب آنها ، شهر را محاصره کرد .

ديوارهاي مستحکم بابل ، روزني را براي ورود باقي نمي گذاشت و تنها مجراي موجود ، مسير آب فرات ( يا يکي از شعبه هاي آن ) بود که از داخل شهر مي گذشت و البته به دقت هم کنترل ميشد . شهروندان بابلي به دو گروه اصلي تقسيم مي شدند : يهوديان که از سالها پيش ( در دوران بخت النصر ) به اسيري از فلسطين به آن شهر آمده بودند و روزگار سختي را زيد سلطه ي فرمانروايان بابلي سپري کرده بودند و طبق باورهاي ديني خود و بر اساس پيشگويي هاي تورات ، در انتظار يک منجي بودند تا آنان را از وضعيتي که در آن بودند برهاند و به فلسطين بازگرداند . گروه دوم بابلياني بودند که ـ همانطور که اشاره شد ـ از سياست هاي نبونيد سخت رنجيده بودند . اين دو گروه انگيزه ي کافي براي خيانت به پادشاه خود و استقبال از فاتح شهرشان داشتند . همين انگيزه باعث شد که در سقوط بابل با پارسيان همکاري کنند . مطابق گزارش مفصل هرودوت ، سپاه کوروش توانست مسير رود فرات را ـ که در فصل کم آبي بود ـ عوض کند و از مجراي رود وارد شهر شود . ابتدا بخش کوچکي از سپاه به فرماندهي گبرياس وارد شهر شد و با غافلگير کردن سپاهيان بابلي ، قلعه ها و مراکز شهر را تصرف کرد و به اين ترتيب بابل در آخرين روزهاي سال 539  ق . م  با کمترين درگيري فتح شد . نبونيد خود را تسليم کرد ولي پسرش که حاضر به اطاعت از کوروش نبود ، در درگيري با پارسيان کشته شد .

کوروش با شکوه فراوان وارد شهر شد و مانند نبردهاي ديگرش ، با مردم مغلوب ، رفتاري نيکو داشت . شايد همدلي بابليان در اين فتح او را بيش از ديگر جنگهايش تحت تأثير قرار داد ، زيرا پس از ورود به شهر ، به معبد بزرگ بابل رفت و در آنجا ـ مطابق رسم بابلي ها ـ تاج گزاري کرد . فاتح با نبونيد جوانمردانه رفتار کرد و هنگامي که وي در سال 538  ق . م  ( يک سال پس از فتح بابل ) درگذشت ، کوروش در بابل عزاي ملي اعلام کرد و خود نيز در آن شرکت کرد .

کوروش در فتح بابل دو يادگار بزرگ از خود به جاي نهاد : يکي آزاد سازي يهوديان و بازگشت آنان به فلسطين بود ( که به آن اشاره خواهد شد ) و ديگري بيانيه اوست که بر استوانه اي از گل پخته حک شده و داراي مطالب مهمي است . او در اين بيانيه که به استوانه ي کوروش * ـ * ـ اين استوانه در موزه ي بريتانيا در انگليس نگهداري مي شود . ـ * ـ مشهور است ، ابتدا خود را معرفي کرده و سپس به شرح اقداماتش براي مردم بابل مي پردازد . در قسمتي از اين بيانيه ـ که به منشور ملل يا منشور کوروش هم معروف است ـ آمده :

« من کوروش هستم ، شاه جهان ، شاه بزرگ ، شاه توانا ، شاه

سومر و اَکد ، شاه چهار منطقه ي جهان ، پسر کمبوجيه شاه

بزرگ ، شاه انشان ... زماني که به صلح وارد بابل شدم و زماني

که در ميان سرور و شادي تخت فرمانروايي را در کاخ شاهزادگان

برقرار کردم ، آنگاه ، مردوک ، خداي بزرگ ، قلب بزرگ

بابليان را [ مسخر من کرد ] در حالي که هر روز پرستش او را

تداوم بخشيدم ، سپاهيان بسيارم به صلح وارد بابل شدند ، همه ي

سومر و اکد را از هر نوع تهديدي حفظ کردم ...

خداياني را که منزلگاهشان آنجا بود دوباره برگرداندم و براي

آنها منزلگاهي جاودانه ساختم . همه ي مردم را يکجا فراهم

آوردم و آنها را مجدداً در منزل هايشان مستقر کردم و خدايان

سومر و اکد را که به رغم خشم خدايِ خدايان ، نبونيد به بابل

برده بود ، آنها را در ميان شادي به دستور مردوک ، در

معابدشان ، در منزلي که دل را شاد مي کرد قرار دادم ... » .

  از متن استوانه بر مي آيد که کوروش خود را سامان دهنده ي نظمي الهي مي داند که با بدعت هاي نبونيد بر هم ريخته و به اين ترتيب نخبگان محلي ( به ويژه کاهنان ) و عامه ي مردم را به خود جلب مي کند . از سوي ديگر در اين استوانه ، کوروش خود را بازسازي کننده ي ساختمانهاي اداري و مذهبي  ـ که ويران يا متروک شده اند ـ معرفي مي کند . در حقيقت رفتار سياسي کوروش در بابل به گونه اي است که بابليان او را به منزله ي احيا کننده ي شکوه و قدرت بابل مي دانند و با او احساس الفت مي کنند . آنان کمبوجيه را ( به مدت چند ماهي از فتح بابل ) پادشاه بابل مي خواندند . اشاره کوروش به آشور باني پال به عنوان الگوي کارهاي خود که در چند کتبيه ي مکشوف در بناهاي بابلي مشاهده شده ، بيانگر همين نکته است . فاتح پارسي ، بدون آنکه با اصل و متشأ خود کمترين قطع ارتباطي کند ، بر آن بود که وارث قدرت قديمي آشوري پنداشته شود . البته اين باور بابليان چندان دوام نداشت ، زيرا آنان کشور قديمي خود را جزء ضميمه شده ي امپراتوريِ جديد يافتند که براي فرديت و استقلال بابل اعتباري قائل نبود . همين مسأله باعث شد با گذشت چندسال ، بابليان ( در زمان داريوش ) دست به شورش بزنند .

ستايش از کوروش و سياست هاي مذهبي او ، تنها به استوانه و سالنامه ي بابلي منحصر نيست ، بلکه او از سوي يهوديان هم به عنوان برگزيده ي يَهُوَه ( خداي يهود ) معرفي شده است . فتح بابل ، سند آزادي يهوديان از تبعيد و اسارت بود . يهوديان با اجازه ي کوروش به فلسطين بازگشتند و به آباداني شهرهاي خود پرداختند . حرکت آنان از بابل در سال 537 ق . م صورت گرفت ، در اين سال ، بيش از 40000 يهودي ـ که در اسارت بابل بودند ـ به همراه غنيمت هاي گرانبهايي که آشوريان از بيت المقدس غارت کرده بودند ، به ارض موعود بازگشتند . محبت کوروش در حق اين قوم ، از او در انديشه و متون ديني يهود شخصيتي فرا تاريخي ساخت . يهوديان از کوروش با لقب مسيح موعود و مرد خدا نام برده اند . کمک کوروش به يهوديان تنها به بازگرداندن آنها به فلسطين ختم نمي شد ، او دستور داد معبد بيت المقدس را که بخت النصر تخريب کرده بود دوباره بسازند و هزينه هاي آن را هم از خزانه ي دولتي تأمين کنند . البته اختلاف يهوديان بر سر بازسازي معبد و درگيري آنها ، سبب شد که کوروش پس از سه سال فرمان خود را متوقف کند تا اختلاف ها برطرف شود . نام کوروش چند بار در تورات آمده است ، در عزرا از عهد عتيق ، شخصيت و کارهاي او را اينچنين بازگو مي کند :

« ... خداوند روح کوروش ، پادشاه پارس را برانگيخت تا در تمامي

ممالک خود فرماني نافذ کرد و آن را هم مرقوم داشت ... کوروش پادشاه

پارس چنين مي فرمايد ، يهوه خداي آسمانها ، جميه ممالک زمين را به

من داد و مرا امر فرموده است خانه براي او در اورشليم که در يهود است

به پا کنيم ... کوروش پادشاه ، ظرف هاي خانه ي خدا را که نبوکدنصر آنها را

از اورشليم آورده و در خانه ي خداوند خود گذاشته بود ، بيرون آورده و

به شِشبَصر رئيس يهوديان مسترد داشت ... » .

در کتاب اشعياي نبي ( پاره ي ديگري از تورات ) درباره ي کوروش آمده است :

« خداوند به مسيح خويش يعني کوروش ، آنکه دست راست او را گرفتم

تا به حضور وي امت ها را مغلوب سازم و کمرهاي پادشاهان را بگشايم ،

تا درها را در مقابل وي مفتوح سازم و در دروازه ها ديگر بسته نشود ،

چنين مي گويد : که من پيش روي تو خواهم خراميد و جاهاي ناهموار را

هموار خواهم ساخت و درهاي برنجين را شکسته ، پشت بندهاي آهنين

را خواهم بريد و گنجهاي ظلمت و خزاين مخفي را به تو خواهم بخشيد

تا بداني که من ، يهوه تو را به اسمت خواندم ، خداي اسرائيل ميباشم ...

[ و در جاي ديگر آمده ] کوروش شبان من است و تمام مسرت مرا به

اتمام خواهد رسانيد »

بدون شک تأثير کارهاي کوروش براي يهوديان چنان عظيم و فراموش نشدني بوده که او را اين چنين ستوده اند .

آخرين ويرايش : جمعه, 19 آذر 1389 11:53
 

جنگ های کوروش کبیر جهت بست قلمرو هخامنشی

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

 

 

جنگ های کوروش کبیر جهت بست قلمرو هخامنشی

   

  کوروش در زمان جواني تصميم مي گيرد كه قوم پارس را متحد كند تا بتواند بر عليه آستياگ وارد جنگ شود. هارپاك كه از درباريان و خويشاوندان آستياگ بود در اين راه كمك زيادي به كوروش كرد و درنهايت آستياگ پس از 35 سال پادشاهي سرنگون مي شود. ولي كوروش او را نكشت و نزد خود نگاه داشت. كوروش تعدادي از مغان مادي را كشت ، چون مخالف او بودند. او توانست اكباتان يا هگمتانه (همدان امروزي) پايتخت دولت ماد را تصرف كند. كوروش در سال 555 ( پ. م ) دژ مادي را تسخير كرد كه تاريخ نگاران يوناني آنرا بنام پاسارگاد نوشته اند. نام ديگر پاسارگاد مشهد مرغاب است چون شهر پاسرگاد بر روي دشت مرغاب ساخته شده بود.

       از نو آوري هاي كوروش چاپارخانه دولتي يا پست خانه و گردونه چهار اسبه (گونه اي گاري) است كه در كناره هاي آن تيغه هايي فلزي براي نابود كردن سربازان دشمن جاسازي شده بود.                                 

  مبارزه كوروش با پادشاه كشور ليديه

       با تسخير هگمتانه در سال 559 (پ . م ) پادشاهي كوروش آغاز مي شود. سپس كوروش با كروزوس پادشاه كشور ليدي (ليديه) جنگيد و او را شكست داد. او سرانجام توانست شهر سارد طلايي را تصرف نمايد. با تسخير ليديه كشورهاي ايران و يونان هم مرز شدند. چون كشور ليديه در آسياي صغير قرار داشت. كوروش كروزوس را اسير كرد و به همراه خود به ايران آورد و يك پارسي بنام تابالوس را به فرمانروايي سارد گماشت. او براي اينكه اعتماد خود را به اهالي ليديه نشان دهد يكي از نزديكان سابق كروزوس بنام پاكتياس را مسئول اداره امور مالي و حفظ خزاين نمود. ولي پاكتياس تصميم گرفت با خرايني كه كوروش به او سپرده بود ، لشكري فراهم آورد و پارسي ها شكست دهد. بنابراين سر به شورش برداشت و شهر اراك را محاصره نمود. كوروش يك سردار مادي بنام مازارس را براي برقراري نظم و دستگيري پاكتياس به سارد فرستاد كه در نتيجه پاكتياس دسگير شد و دوباره نظم به سارد بازگشت.

       بعد از اين واقعه كوروش مشغول رفع اغتشاش از فرنگيه و كاريه شد. هر دوي اين كشورها در ناحيه آسياي صغير قرار داشتند.

  حمله كوروش به ارمنستان

      كوروش به فكر حمله به ارمنستان افتاد ، چون پادشاه ارامنه به دولت ماد خراج و ماليات پرداخت نمي كرد و قشون و سرباز به كمك مادها نمي فرستاد. بنابراين كوروش به بهانه شكار با چند سواره نظام وارد قلمروي ارمنستان شد و به كياكسار حاكم مادها گفت كه شما سپاهي را گرد آوريد و در نزديكي مرز ارمنستان نگه داريد تا من هرگاه موقعيت را مناسب تشخيص دادم سپاه شما به ارمنستان بتازد. كياكسار نيز چنين كرد و در نتيجه كوروش به راحتي توانست ارمنستان تصرف نمايد.

     انگيزه جنگ كوروش با كلداني ها به علت حمله آنها به ارمنستان و دزدي و تاراجي بود كه كلداني ها انجام مي دادند. البته انجام اين كار از سوي كلداني ها به علت تنگدستي و نداشتن زمين كشاورزي مناسب بود. پس از درخواست صلح از طرف كلداني ها ، كوروش يك تفاهم نامه صلح بين آنها و پادشاه ارمنستان به امضا رسانيد. بر طبق آن پادشاه ارمنستان پذيرفت كه زمين كشاورزي مناسبي را به كلداني ها بدهد و در مقابل آنها تعهد كردند كه اجازه چراي دامهاي ارمني را در چاگاههاي خود بدهند و ديگر دست از چپاول و دزدي اموال ارمني ها بردارند.

   يورش كورش به آشور و بابل

     بابل در آن زمان شهري بسيار زيبا و ثروتمند بود و برابر نوشته هاي هرودوت و ديگر تاريخ نگاران يونان باستان ، داراي دژهاي بسيار استواري بود كه در پيرامون رودخانه فرات ساخته شده بودند. مردم بابل در آن زمان بيشتر از راه بازرگاني روزگار مي گذراندند و باورهاي ويژه اي به خدايان داشتند. بيشتر مردم بابل به قدرت ساحري و جادوگري كاهنان معبدها و بت پرستي اعتقاد داشتند.

     حمله كوروش به بابل و آشور در سال 539 (پ .م ) رويداد ، گويا به انگيزه قتل پسر يكي از درباريان بابلي بنام گبربايس بود كه به كوروش پناهده شد و دژ خود به همراه غذاي فراوان در اختيار كوروش و سپاهيانش قرار داد. در مقابل از كوروش خواست كه به بابل حمله كند و پادشاه آنجا را از بين ببرد ، چون او پسرش را كشته بود. از آن گذشته كوروش هواداران زيادي در بابل داشت كه او را ترغيب به تسخير آن شهر مي كردند. نتيجه جنگ كوروش و پادشاه بابل ، شكست بابل بود. با اين پيروزي كوروش مهمترين كشور همسايه ايران را در اختيار گرفت و بيانيه حقوق بشر خود را كه تضمين كننده آزادي در دين ، عقيده و محل زندگي بود ، صادر نمود.

   چيرگي ايران بر فنيقيه و فلسطين

      پس از تسخير بابل ، كشور كلده با شهرهاي كهن سومر و اكد و كليه مستعمرات كشور سابق بابل جز ايران گرديد. از جمله اين كشورها فنيقيه بود. فنيقي ها مردمي بودند سامي نژاد ، كه در حدود2500 سال پيش از زايش مسيح از عربستان سر بر آوردند و بعدها بين درياي مغرب (مديترانه) و كوه هاي جبل لبنان خانه گزيدند. فنيقي ها ميگفتند كه وطن اصلي آنها كرانه هاي خليج فارس بوده است. آنها همچنين خودشان را كنعانيان مي ناميدند. فنيقيه عربي شده نامي است كه يوناني ها به اين كشور داده اند وبه معني الهه آفتاب سرخ است. كيش آنها شرك و بت پرستي بوده است. فنيقي ها چون بين بابل و مصر قرار داشتند ، از هر دو تمدن تاثير گرفته اند. آنها داراي بازرگاني بسيار گسترده اي بودند كه از غرب تا جزاير انگلستان و از شرق تا ناحيه بغاز مالاگا در نزديكي هندوچين را شامل مي شده است. آنها همچين  در آفريقاي جنوبي هم داراي مستعمراتي بودند. فنيقي ها نخست پيرو كشور مصر بودند سپس در سده 8 (پ. م ) تحت سلطه آشوري ها و در اوايل سده 6 (پ. م ) به تصرف بابلي ها درآمدند. پس از فتح بابل بدست كوروش آنها جزو كشور ايران گرديدند. اختراع رنگ ارغواني يا يافتن جانوري كه اين رنگ از آن گرفته مي شود (احتمالا ماهي مركب) ، اخراع شيشه و اختراع الفبا را به فنيقي ها نسبت مي دهند. برخي از دانشمندان غربي بر اين باورند كه الفباي لاتين از خط عبري گرفته شده است و در كشورهاي اروپايي گسترش پيدا كرده است.

آخرين ويرايش : جمعه, 19 آذر 1389 11:25
 

معروف ترين جنگهاي ايرانيان

پست الكترونيكي چاپ پي دي اف

 

جنگ های کوروش کبیر جهت بست قلمرو هخامنشی

جنگ بابل نبرد کوروش کبیر و نبونید پادشاه بابل

جنگ سارد نبرد کوروش کبیر با کرزوس

نبرد کوروش کبیر با ماساژتها و کشته شدن کوروش کبیر

جنگ پلوزیوم نبرد کمبوجیه با مصریان

جنگ میلت نبرد داریوش کبیر با یونان و آتن

جنگ مدی نبرد داریوش اول پادشاه هخامنشی با یونانیان

جنگ ماراتن نبرد داریوش اول پادشاه هخامنشی با یونانیان

جنگ ترموپیل نبرد خشایارشا با آتنیها

جنگ آرت میزیوم نبرد خشایارشا با یونانیها

جنگ سالامین نبرد خشایارشا با یونانیها

جنگ میکال نبرد خشایارشا با یونانیها

جنگ پلاته نبرد مردونیه سردار سپاه خشایارشا با یونانیها

جنگ گرانیک نخستین جنگ داریوش سوم با اسکندر

جنگ ایسوس دومین جنگ داریوش سوم و اسکندر مقدونی

جنگ گوگامال آخرین نبرد داریوش سوم و اسکندر

جنگ گاوگاملا دفاع مردانه ژنرال آریو برزن در برابر سپاه اسکندر

جنگ حران نبرد سورنا سردار اشکانی با رومیان

جنگ کاره نبرد ارد پادشاه اشکانی با کراسوس سردار رومی

جنگ آنتوانت نبرد فرهاد چهارم با رومیان

جنگ تراژان نبرد خسرو اشکانی با رومیان

جنگ سورس نبرد اردشیر اول ساسانی با رومیان

جنگ هرمزدگان نبرد اردشیر پاپکان و اردوان پنجم سقوط سلسله اشکانیان

جنگهای اردشیر پاپکان جهت بست امپراطوری ساسانی

نبرد شاپور اول ساسانی با والرین امپراطور روم

جنگ بلخ و استفاده ژنرال بهرام چوبین از نوعی موشک علیه خاقان بلخ

نبرد شاپور سوم معروف به ذوالاکتاف با اعراب

جنگ شاپور سوم ساسانی انتقام فتوحات اسکندر مقدونی

جنگ هراکلیوس نبرد خسرو پرویز با رومیان

جنگ قسطنطنیه نبرد خسرو پرویز با رومیان

جنگ پل ( جسر ) اولین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

جنگ زنجیر اولین جنگ اعراب با یزدگرد سوم ساسانی

جنگ اولیس دومین جنگ اعراب با یزدگرد سوم ساسانی

جنگ بوایب سومین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

جنگ قادسیه چهارمین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

جنگ مدائن پنجمین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

جنگ نهاوند آخرین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

جنگ زاب نبرد ابومسلم خراسانی و شکست امویان

حمله مغولان جنگ جلاالدین خوارزمشاه با چنگیز خان

حمله تیمور گورکانی با ایران

جنگ ارومیه نبرد شاه عباس صفوی با عثمانی

جنگ چالدران نبرد شاه اسماعیل صفوی با سلطان سلیم عثمانی

جنگ مورچه خورت نبرد نادرشاه با اشرف افغان

جنگ کرنال نبرد نادرشاه برای تصرف هندوستان

جنگ دهلی نبرد نادرشاه برای تصرف هندوستان

جنگ تفلیس اولین جنگ فتحعلیشاه قاجار با روسیه

جنگ اچمازین دومین جنگ عباس میرزا با روسیه

جنگ شوشی سومین جنگ عباس میرزا با روسیه

جنگ اصلان دوز چهارمین جنگ عباس میرزا با روسیه

جنگ گنجه پنجمین جنگ عباس میرزا با روسیه

جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین

جنگ ایران و عراق

آخرين ويرايش : سه شنبه, 23 آذر 1389 02:30
 

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 113

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 107

Warning: Illegal string offset 'active' in E:\servers\slsh\templates\ja_purity\html\pagination.php on line 113


صفحه 6 از 8

ملکـــهای فــروشــی

متل قو ( سلمانشهر)

فهرست اصلی


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in E:\servers\slsh\libraries\joomla\cache\handler\callback.php on line 99

منـاطق سـلمانشهـر


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in E:\servers\slsh\libraries\joomla\cache\handler\callback.php on line 99

لینکهای سلمانشهر


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in E:\servers\slsh\libraries\joomla\cache\handler\callback.php on line 99

خرید و فروش


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in E:\servers\slsh\libraries\joomla\cache\handler\callback.php on line 99

ورود سایت

آخرین خبر


Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_latestnews\helper.php on line 109

نظرسنجی

تا حالا به سلمانشهر مسافرت کرده اید؟
 

اوقات شرعی

 
شنبه
1399
مرداد
18
 

مطالب پر بیننده


Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in E:\servers\slsh\modules\mod_mostread\helper.php on line 79